سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان چهاربرج

سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان چهاربرج به ریاست حبیبی فرماندار این شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرملنداری چهاربرج، سومین جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست حبیبی فرماندار چهاربرج و اعضای شورای ترافیک در محل فرمانداری برگزار گردید؛ در این جلسه حبیبی ضمن تشریح دستور کار جلسه بر موضوع حل ترافیک خیابان امام شهر چهاربرج٫ نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ... تأکید و همگان را به جدیت در اجرای دقیق مصوبات شورا دعوت کرد و در نهایت مصوباتی در راستای حل مشکلات ترافیکی شهرستان مصوب شد.