جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال شهرستان چهاربرج

جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال شهرستان چهاربرج
جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال شهرستان چهاربرج در روز جمعه با حضور کلیه اعضای شورای اداری در فرمانداری چهاربرج برگزار شد

در این جلسه حبیبی فرماندار چهاربرج ضمن تشریح دستور کار جلسه بر اهمیت موضوع اشتغال و بسترسازی کلیه ادارات در جهت کارآفرینی و ایفای نقش موثر در جهت دستیابی به تعهد اشتغال هر یک از دستگاه های اجرایی در سال 1401 و به روز رسانی سامانه رصد اشتغال تاکید کرد.