اعطای تسهیلات تبصره16

اعطای تسهیلات تبصره16
جلسه بررسی اعطای تسهیلات تبصره16 با حضور روسای ادارات جهاد کشاورزی، صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نماینده ی بسیج سازندگی و بخشدار بخش مرکزی چهاربرج، به ریاست حبیبی فرماندار شهرستان چهاربرج تشکیل شد.