معارفه اولین بخشدار مرکزی شهرستان چهاربرج

معارفه اولین بخشدار مرکزی شهرستان چهاربرج
مراسم معارفه اولین بخشدار مرکزی شهرستان چهاربرج برگزار شد.

طی این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی، شوراها و دهیاران  برگزار شد، محمد ولائی به عنوان اولین بخشدار مرکزی شهرستان چهاربرج، حکم مسئولیت خود را از قادر حبیبی فرماندار این شهرستان دریافت کرد.