دیدار با اعضای شورای شهرستان چهاربرج

دیدار با اعضای شورای شهرستان چهاربرج
اعضای شورای شهرستان چهاربرج با حبیبی فرماندار شهرستان در محل فرمانداری دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرملنداری چهاربرج، این دیدار با محوریت حل مشکلات روستاها در حوزه برق رسانی، طرح های هادی، تسهیلات اشتغال زایی، آب کشاورزی و ... انجام گرفت.