جلسه بررسی استقرار ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان چهاربرج

جلسه بررسی  استقرار ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان چهاربرج

به منظور  استقرار بخش­­‌هایی از فرماندهی انتظامی شهرستان چهاربرج پس از بازدید میدانی، جلسه­ای با حضور با حضور فرماندار،امام جمعه،رئیس اداره انتصابات بازرسی استان، رئیس بازرسی انتظامی شهرستان میاندوآب و فرماندهی انتظامی بخش چهاربرج  و ....  در محل فرمانداری شهرستان چهاربرج تشکیل شد و پس از بحث و بررسی  در خصوص چگونگی استقرار ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان مصوباتی به تصویب رسید.