سفر به فسندوز

مشکلات روستای فسندوز با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین برخی از ادارات مورد بررسی قرار گرفت