افتتاح و استقرار اداره صنعت ، معدن و تجارت در شهرستان چهاربرج ‎